Анонси випусків

- Анонс найближчих випусків

Розділ ІV. ПОЧЕСНИЙ ГОЛОВА АсФУ

31.Правління АсФУ за власним першопочином за заслуги перед національною філателією, культурою або державою може присвоїти фізичній особі, у разі її згоди, звання Почесного голови АсФУ. Звання Почесного голови АсФУ не можуть мати одночасно дві особи чи більше осіб. Почесним головою АсФУ може бути особа, яка не є членом АсФУ. 

32.Почесний голова АсФУ може бути присутнім на засіданнях з’їзду та правління АсФУ, зборів та правління місцевих осередків АсФУ, маючи дорадчі повноваження без права вирішального голосу, якщо він, як член АсФУ, не є делегатом з’їзду АсФУ, учасником чи делегатом зборів, членом відповідного правління.

33.Почесний голова АсФУ може:
(а) виступати від імені Асоціації у засобах масової інформації зі зверненнями, інтерв’ю, заявами, бесідами тощо, висвітлюючи діяльність АсФУ та/або захищаючи її інтереси;
(б) брати участь від імені АсФУ у святкових, громадських, філателістичних та інших заходах;
(в) брати участь від імені Асоціації у зустрічах та переговорах;
(г) брати участь в заходах з участю АсФУ;
(ґ) підписувати від імені АсФУ вітальні листи та запрошення.
Почесний голова АсФУ зобов’язаний діяти на користь Асоціації. Невиконання цього обов’язку може мати наслідком позбавлення особи звання Почесного голови АсФУ.