Анонси випусків

- Анонс найближчих випусків

КЕРІВНИЦТВО ПО ОЦІНЦІ ВІДКРИТОГО КЛАСУ на філателістичних виставках (Офіційно прийняте на Конгресі ФІП 24 червня 2012 р.)

1: Конкурсні виставки

Ці керівні принципи були розроблені з урахуванням особливостей Відкритого класу, щоб допомогти журі судити індивідуальні експонати та допомогти учасникам розвинути свої експонати.

2: Правила

Відкритий клас сприяє розширенню діапазону експонування і дозволяє філателістам включати до експозиції об'єкти з інших джерел колекціонування з метою розвитку та розуміння показаних філателістичних матеріалів.

Це дає можливість представити спектр проведених досліджень та показаних філателістичних матеріалів в культурному, соціальному, промисловому, комерційному або іншому контексті й показати ширші і глибші знання за дан ою тем ою .

Дозволяючи розширити діапазон матеріалів, відкритий клас має також мету залучення нових колекціонерів до отримання навич о к і вміння показу і демонстрації його привабливості як хобі.

2.1. Філателістичних матеріалів має бути в експонат і не менше 50%.

2.2. Це не вимога, що не філателістична продукція включає в себе половину експоната, але різноманітність не філателістичної продукції буде впливати на оцінку «Розробка», а також «Матеріал».

3: Принципи композиції експоната

Експонати Відкритого класу показують по двійний аспект філателістичних і не філателістичних матеріалів, а також експонат повинен розвивати обрану тему в образній і творчій формі.

Експонати Відкритого класу можуть включати в себе:

3.1. Всі типи філателістичних матеріалів, включені в інші виставочні категорії (див. SREVs).

3.2. Нефілателістичні матеріали можуть включати в себе всі види предметів, за винятком небезпечних або заборонених матеріалів. Не філателістична продукція повинна відповідати обраній темі і служит и для її ілюстрації.

3.3. Експонат Відкритого класу має показати розвиток обран ої тем и в образній і творчій формі.

3.4. Філателістична продукція повинна бути описана у належних філателістичних термінах, так як вона була б описана в аналогічному експонаті Традиційного, Тематичного класів, класу історії п ошт и , або будь-якого іншого класу.

3.5. Не філателістична продукція повинна бути описана, бути актуальною і сприяти розвитку експонату.

3.6. Експонати можна планувати хронологічно, географічно або будь-яким іншим чин ом так , щоб експонент міг відчути відповідну придатність для використання.

4: Критерії оцінки і суддівство експонатів

4.1. Важливість розуміння експонату Відкритого класу може означати, що необхідний текст буде включений в якості другорядної інформації для обраної теми. Тим не менше, весь текст повинен бути коротким і ясним, не філателістичний матеріал повинен поліпшити розуміння теми Відкритого класу і привабливість експоната.

4.2. Експонати Відкритого класу будуть судити затверджені фахівці у своїх галузях.

Розробка і значення 30

Назва та план 10

Філателістична розробка 5

Неф ілателістична розробка 5

Філателістичне значення 5

Нефілателістичн і значення 5

Знання і дослідження 35

Філателістичні знання і дослідження 20

Нефілателістичні знання і дослідження 15

Матеріал 30

Стан 10

Рідкість 20

Презентація 5

Разом 100

5: Розробка і значення

5.1. У цілому десять пунктів повинні бути пов'язані між назвою та планом, відносинами між заголовком експоната, рамками історії і структурою експоната.

Всі експонати Відкритого класу повинні містити :

Вступ або Титульний аркуш, щоб показати:

- Мету експоната

- Загальну інформацію з питанн я , яке розробляється у експонаті

- Пояснюючий план розвитку експоната. Цей план не повинен включати великий текст, але логічний поділ теми по розділах забезпечить уявлення про зміст експоната для журі та громадськості

- Вказівка особистих досліджень

- Бібліографія

Добре продумана вступна сторінка допоможе як експоненту, так і суддям, іншим учасникам та громадськості.

5.2. В цілому 30 балів дається за розробк у та значення .

5.3. Очки за Розробку: по п'ять балів за філателістичну і нефілателістичну розробки.

5.4.Точно так само очки за значення: по п'ять балів за філателістичне значення і нефілателістичне значення.

6: Знання і дослідження

6.1. Дослідження слід тлумачити в широкому сенсі і вони в цілому показують глибокі знання експонента за дан ою тем ою . Ці знання документуються через вибір матеріалу і використання короткого, але достатньо зрозумілого тексту.

6.2. В цілому 35 балів дається за Знання і дослідження.

6.3. Ці 35 балів діляться на 20 балів за філателістичні знання і дослідження і 15 балів за нефілателістичні знання і дослідження.

7: Стан і рідкість

7.1. В цілому 30 балів дається за Стан і рідкість.

7.1.1 Ці 30 балів діляться на 10 балів за стан і філателістичних і нефілателістичних матеріалів і 20 балів за рідкість філателістичних і нефілателістичних матеріалів.

7.1.2 Репродукції повинні бути не менше 25% від розміру оригіналу.

7.2. Філателістичний матеріал:

7.2.1 Всі філателістичні матеріали повинні бути оригінальними.

7.3. Нефілателістичний матеріал:

7.3.1 Всі нефілателістичні матеріали, включаючи фотографії, повинні бути оригінальними, де це взагалі можливо.

7.3.2 Очікується, що експоненти будуть використовувати доступні можливості і з застосуванням нефілателістичного матеріалу у розвитку теми, і що вони користуватимуться різноманітною нефілателістичною продукцією, а не тільки поштовими листівками та іншими ілюстрованими виданнями.

8: Представлення

8.1. Хороша презентація, на суму до п'яти балів, має важливе значення. Експонат повинен впадати в очі і кожен аркуш у кожному стенді, а також загальне враження від експоната, повинно бути добре збалансоване.

8.2. В зв'язку з часто великими або нетрадиційними розмірами нефілателістичних матеріалів, монтаж на аркушах формату A3 може бути дуже корисним для досягнення більш привабливого представлення.

8.3 Нефілателістичні матеріали мають бути не більше 5 мм в товщину, так щоб вони могли бути встановлені в стандартний виставковий стенд.

9: Нагороди

9.1. Усі експонати будуть оцінюватися шляхом розподілу балів для кожного з вищевказаних відповідних критеріїв.

9.2.За отримані бали ( від 60 до 100) присуджуються медаль або сертифікат. Медалі FIP не присуджуються, але результат буде зареєстровано в записах FIР. Сертифікат про участь буде видаватися експонатам, які досягли менше 60 балів.

9.3. П'ятистендові експонати у Відкритому класі, які удостоєні 85 балів і більше на FIP виставках протягом останніх десяти років, мають право експонуватися на восьми стендах, починаючи з 72– г о FIP Конгресу 24 червня 2012 в Джакарті.

9.4. У випадку будь-яких розбіжностей в тексті, пов'язаних з перекладом, текст англійською мовою має переважну силу.

Одним з найбільш важливих завдань Відкритого класу є заохочення колекціонування

Переклад Фурмана Вс.Н., Паньонка І.М., Хомина В.Я.