Анонси випусків

- Анонс найближчих випусків

1. Обґрунтування необхідності прийняття нової редакції статуту АсФУ

Чинний статут АсФУ, в його головній редакції (зміни, ухвалені останнім з’їздом АсФУ, в документарному вияві мені невідомі), був розроблений та прийнятий 1992 року. Впродовж часу, що минув, змінилися законодавчі вимоги щодо змісту установчого документа громадської організації, яким є статут, внаслідок чого окремі статутні норми уневажливились, частина їх суперечить законодавству, частина законодавчих вимог не врахована статутом. Останні дві обставини є підставою твердження, що статут АсФУ суперечить законодавству. За частиною ж четвертою статті 13 Закону України «Про об’єднання громадян» «[С]статутний документ об’єднання громадян не повинен суперечити законодавству України.».

При складанні проекту пропонованої редакції статуту АсФУ враховано, зокрема, вимоги таких законодавчих та інших актів:
1. Цивільний кодекс України;
2. Господарський кодекс України;
3. Кодекс законів про працю України;
4. Закон України «Про об’єднання громадян»;
5. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»;
6. Закон України «Про охорону праці»;
7. Закон України «Про оплату праці»;
8. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність»;
9. Закон України «Про звернення громадян»;
10. Закон України «Основи законодавства України про культуру»;
11. Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу»;
12. Закон України «Про музеї та музейну справу»;
13. Закон України «Про третейські суди»;
14. Закон України «Про гуманітарну допомогу»;
15. Закон України «Про благодійництво та благодійні організації»;
16. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств»;
17. Закон України «Про пожежну безпеку»;
18. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;
19. Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»;
20. Положення про порядок легалізації об’єднань громадян, затверджене постановою КМУ від 26 лютого 1993 року №140;
21. Положення про Єдиний реєстр громадських формувань, затверджене наказом Міністерства юстиції України від 19 грудня 2008 року №2226/5;
22. Регламент передачі Міністерством юстиції та його територіальними органами державним реєстраторам даних про юридичних осіб, затверджений наказом Держкомпідприємництва та Мін’юсту України від 27 лютого 2007 року №23/74/5;
23. Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД), передбачена національним класифікатором ДК 009:2005, затвердженим наказом Державного комітету статистики України від 28 березня 2006 року №101;
24. Класифікатор професій ДК:2005, прийнятий та введений до чинності наказом Держспоживстандарту від 26 грудня 2005 року №375;
25. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників : Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності, затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 року №336;
26. Вимоги щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу, затверджені наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 9 червня 2004 року №65.