Анонси випусків

- Анонс найближчих випусків

Розділ ІХ. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА/АБО ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ АсФУ

107.Порядок прийняття рішення щодо внесення змін та/або доповнень до цього статуту встановлено цим статутом та законом. Після прийняття рішення про внесення змін та/або доповнень до цього статуту Асоціація у строки, в обсягах та в порядку, що встановлені законодавством, повідомляє про таке рішення та подає необхідні документи органу легалізації всеукраїнських об’єднань громадян та, за визначеної законодавством необхідності, – державному реєстратору для внесення відповідних записів до визначених законодавством державних реєстрів.

108.Зміни та/або доповнення до статуту АсФУ набувають чинності для АсФУ та для членів Асоціації з моменту внесення змін та/або доповнень, якщо іншого не передбачено змінами та/або доповненнями до статуту або законом. У відносинах з третіми особами, які діють з врахуванням внесених до статуту Асоціації змін та/або доповнень, Асоціація не може посилатися на відсутність державної реєстрації змін та/або доповнень.

109.Зміни та/або доповнення до статуту АсФУ не можуть бути внесені за наявності обмежень, встановлених законом.