Анонси випусків

- Анонс найближчих випусків

42. Слідами революційної боротьби

Однією з тем, яка все частіше викликає інтерес у колекціонерів, особливо в соціалістичних країнах, є історія робітничого руху і революційної боротьби. Марок на цю тему стає все більше, а крім того, дослідження виявляють і змушують згадати поштові емісії, про які мало що говорилося в комерційних каталогах. Ілюстрації на таких марках допомагають відтворити в пам'яті діячів та події, які відіграли значну роль у формуванні нового суспільного ладу. Отже, перевіримо, що ми знаємо про марки цієї тематики.

1. Чи випускала Паризька Комуна власні знаки поштової оплати?

2. Коли з'явилися перші болгарські марки з портретом Георгія Димитрова?

3. Яких керівників Польської робочої партії (ППР) можна побачити на марках НДР?

4. Коли вийшли перші радянські марки на відзначення річниці революції 1905-1907 рр.. в Росії?

5. У якій балканської монархічній країні з'явилася перша марка з портретом В. І. Леніна?

6. Чи були видані у Франції марки з портретом соціалістичного діяча Жана Жореса?

7. Де і коли була вперше випущена марка з портретом Карла Маркса?

8. Який твір образотворчого мистецтва представлено на одній з польських марок, випущених в ознаменування 40-ї річниці Великої Жовтневої соціалістичної революції?

9. Де вийшла серія марок, на яких зображені, зокрема, портрети Фрідріха Енгельса і одного католицького священика?

10. З якої нагоди з'явилася в НДР марка з англійським текстом «Central Council London» (Генеральна рада, Лондон)?