Анонси випусків

- Анонс найближчих випусків

Каталог спеціальних та календарних художніх штемпелів пошти України 2011 р. Автор-укладач Галанзовський Л.О.

Каталог спеціальних та календарних художніх штемпелів пошти України 2011 р. Автор-укладач Галанзовський Л.О. Каталог спеціальних та календарних художніх штемпелів пошти України 2011 р. Автор-укладач Галанзовський Л.О.

Каталог спеціальних та календарних художніх штемпелів пошти України за 2011 р. є продовженням аналогічного каталогу 1992-2010 рр. Штемпелі подано в хронологічному порядку відповідно до дати застосування, їх нумерація в межах 2011 року.