Анонси випусків

- Анонс найближчих випусків

Поштові марки України. 1918-2011. Видання друге. За редакцією Я.П. Мулика

Поштові марки України. 1918-2011. Видання друге. За редакцією Я.П. Мулика Поштові марки України. 1918-2011. Видання друге. За редакцією Я.П. Мулика

В каталог поштових марок України подано опис усіх державних марок, що випускалися в обіг впродовж 1918-2011 рр. у маркових аркушах та блоках.

Він є довідковим посібником для філателістів та широкого кола читачів, які цікавляться випуска-ками пошти України.

Описи марок і блоків викладено в хронологічній послідовності виходу в обіг, за винятком деяких випусків, що належать функціонально чи тематично до однієї серії. В такому разі інформація про них подається в каталозі у місці, що належить тій марці, яка вийшла в обіг найраніше від інших з цієї серії.

Інформацію про марки, що видані як частина блока, викладено серед описів марок, надрукованих в аркушах, у послідовності випуску в обіг. При цьому опис власне блока, який має свій окремий номер, подається тут же після опису вміщених на ньому марок.

Опис кожної марки (чи блока) складається з двох частин: назви серії (або окремої марки, блока) та власне опису - текстової частини.

При назві подається офіційна дата випуску в обіг. У серіях з тривалим періодом виходу в обіг окремих марок цих серій зазначаються окремо щодо кожної з марок.

Після назви вміщені прізвища художників-авторів марок, зазначені спосіб друку, вид і характеристика паперу, уживаного для друкування марки (блока); вид і розмір зубцівки; розмір марки (а в деяких випадках і розмір її малюнка), блоків та спеціальних малих аркушів; кількість марок в аркуші. При наявності певних особливостей розміщення марок в аркуші (зчіпками, з купонами тощо), окремо характеризуються ці особливості. Абревіатурою подано назву друкарні або фірми, що забезпечувала друкування відповідної марки чи блока або малого аркуша. Далі подано тираж відповідного поштового випуску.

Опис марки (блока) складається з її (його) порядкового числа, номіналу із зазначенням грошових одиниць, опису малюнка. В міру можливості, подається додаткова інформація про події та осіб, яким присвячені марки (блоки) і зображені на них об'єкти. На кожній марці 1992-2011 рр. є напис «Україна» (українською мовою та латинськими літерами), або «Пошта України». Аби не повторювати постійно одну й ту ж інформацію, до описів її не включено. На всіх марках цього ж періоду (за деяким винятком) наявний рік їхньої підготовки до випуску. В переважній більшості випадків він відповідає рокові реального виходу марки в обіг, і тоді в описі присутність цієї дати не фіксується.

Для позначення різновидів окремих марок і блоків використовуються літери і цифри: позначення різновидів за деталями малюнка (помилка під час гравірування, знос кліше, механічне пошкодження кліше тощо) присвоєна літера "К" (К, К1, К2...); різновиди за папером, в т.ч. і паперу з водяним знаком, і/або зубцівки (подвійна перфорація, зсув і пропуск перфорації, без перфорації* тощо) присвоєні літери А, Б, В...; малі літери українського алфавіту (а, б, в...) - для різновидів за кольорами; різновидам друку (абкляч, подвійний друк, пропуск кольору, зсув кольору тощо) присвоєна літера "Д" (Д, Д1, Д2...); літера "Т" — для позначення різновидів, що виникли внаслідок друкування тиражу в різний час (частинами); римськими цифрами І, II, III, IV... позначено повторні випуски (додруківки) і/або різновиди за розміром малюнка марки тощо.

Зображення марок (живописне поле), блоків, малих аркушів подаються у зменшеному вигляді.

На завершення опису подані ціни у гривнях, які можуть служити визначним орієнтиром під час ку-півлі-продажу і обміні поштових марок. Зазначено їх: на неуживані марки, блоки та спеціальні малі аркуші (перше число); на погашені примірники (друге число). Ціна на квартблоки рахується як за п'ять марок, якщо не зазначена особливо. Але, в цей же час, укладачі каталогу підкреслюють, що наведена оцінка марок не є офіційним цінником і ні при будь-яких обставинах вони не несуть ні моральної ні матеріальної відповідальності перед особами за будь-які збитки, або упущену вигоду, за прямий чи то посередній збиток при використанні поданої в ньому інформації. Проте, потрібно мати на увазі, що поштові марки на відміну від інших цінних паперів мають реальну ринкову вартість тільки у випадку бездоганного їх стану. Так, неуживані поштові марки (**) повинні мати оригінальний клей, а гашені - чітке, не розмазане погашення. Марки повинні бути без тонких місць, без згинів і переломів; у зубцевих марок повинні бути цілі, не пошкоджені зубці, хороша центрівка малюнка, у беззубцевих -широкі поля, які безумовно гарантують оригінальність беззубцевої марки.

На момент друкування каталогу обмінний курс гривні по відношенню до долара США становив 1$ = 8,00 грн., до євро - 1€ = 10,50 грн.