Анонси випусків

- Анонс найближчих випусків

Спеціальний каталог Закарпатська Україна

Спеціальний каталог Закарпатська Україна Спеціальний каталог Закарпатська Україна

Ідея напасання цього каталога нарадилася з трьох причин. По-перше, регулярні каталоги на тему марок Східної Європи у зв'язку з обмеженістю свого обсяну не могли і не можуть подавати глибших інформацій про типи марок, фальшивки, франкатури та інші важливі аспекти спеціалізованого колекціонування. По-друге, в наш час всезагального удосконалення стають щораз рафінованішими, а тому й загрозливішими можливі фальшивки, якими намагаються наповнити філателістичний ринок. Саме тому, на мою думку, лише відкрита публікація на тему: що є справжнім, а що - фальшивим, може сприяти оздоровленню атмосфери.

По-третє, три спеціальні каталоги на теми марок та історії пошти Закарпаття, які побачили світ 1968-го, 1989-го 1991-го років, представили цю ділянку колекціонування як: перший і другий - продовження чехословацької, а третій - угорської філателії.

Вже саме це створює певне протиріччя у дослідницькому підході до вивчення теми суто філателії Закарпаття Тому у цьому каталозі зосереджено увагу на періоді, коли на Закарпатті почали функціонувати власні державні структури. Велика кількість листів, ілюстрацій, яких можна побачити у цьому каталозі, має за мету підтвердити факт нормального, як на повоєнний час, функціонування пошти на Закарпатті. Додаймо, що перші три місяці поштового обігу марок із надруками 'Пошта Закарпатська Україна" припадають на останній період Другої світової війни, що стало причиною майже цілковито внутрішнього характеру тогочасного поштового обігу.

І ще один аспект: тут розпочинаємо своєрідну каталлогізацію найцікавіших конвертів пошти Закарпатської України, які знаходяться в колекціонерів Західної Європи.

Дати відповіді на запитання, які, зрозуміло, постали за 55 років від того часу, коли марки з надруками "Пошта Закарпатська Україна " були в поштовому обігу, було й залишається непростою справою. Хочу зауважити, що даний каталог, як і кожен інший, можливо, не вичерпує всієї інформації щодо марок та історії пошти Закарпаття. Однак, в ньому можна знайти відповіді на цілу низьку запитань, досі навіть не порушуваних у публіцистиці, як на Україні, так і поза її межами.

Каталог має, очевидно, за мету активізувати колекціонування марок та конвертів пошти Закарпатської України. Саме це стає більш можливим в наш час, коли європейські кордони вже не розмежовують громадян, а, радше, об 'єднують.

Нотування цін, подані в каталозі, виражено в євро, що також вказує на пульс часу.

Зрештою, ця книга є результатом моєї співпраці з кількома колегами, які не лише надали в моє розпорядження частину ілюстративного матеріалу під час підготовки катала, а й своїми зауваженнями допомогли уникнути можливих помилок.

За це їм - щира подяка!