Анонси випусків

- Анонс найближчих випусків

ПРОЕКТ СТАТУТУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «АСОЦІАЦІЯ ФІЛАТЕЛІСТІВ УКРАЇНИ»

(нова редакція)

Розділ І. ВСТУПНІ ПРИПИСИ

Розділ ІІ. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ АсФУ
§1. Мета та види діяльності АсФУ
§2. Основні завдання та повноваження АсФУ

Розділ ІІІ. ЧЛЕНСТВО В АсФУ
§1. Загальні приписи
§2. Умови та порядок прийняття в члени АсФУ
§3. Права членів ФБУ
§4. Обов’язки членів АсФУ
§5. Умови та порядок вибуття з членів АсФУ
§6. Прихильники АсФУ

Розділ ІV. ПОЧЕСНИЙ ГОЛОВА АсФУ

Розділ V. БУДОВА АсФУ. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ АсФУ, ОСЕРЕДКІВ АсФУ, ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ОСЕРЕДКІВ АсФУ. ПОСАДОВІ (СЛУЖБОВІ) ОСОБИ АсФУ ТА ОСЕРЕДКІВ АсФУ
§1. Будова АсФУ
§2. Органи управління АсФУ. Загальні засади
§3. З’їзд АсФУ
§4. Правління АсФУ
§5. Голова АсФУ
§6. Заступники голови АсФУ
§7. Контрольний орган АсФУ
§8. Постійні комісії та інші утвори АсФУ
§9. Порядок утворення і діяльності, повноваження місцевих осередків АсФУ. Органи управління та посадові (службові) особи осередку АсФУ

Розділ VI. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ АсФУ. СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ

Розділ VIІ. МАЙНО, ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ, ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ АсФУ
§1. Загальні приписи
§2. Членські внески
§3. Облік та звітність АсФУ
§4. Порядок здійснення Асоціацією господарської та іншої комерційної діяльності

Розділ VIІІ. ПРИПИНЕННЯ АсФУ ТА МІСЦЕВОГО ОСЕРЕДКУ АсФУ
§1. Припинення АсФУ. Виділ з Асоціації іншої юридичної особи
§2. Припинення місцевого осередку АсФУ. Виділ з місцевого осередку АсФУ іншої юридичної особи
§3. Підсумкові приписи

Розділ ІХ. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА/АБО ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ АсФУ

Розділ Х. ПРИКІНЦЕВІ ПРИПИСИ

 

Короткі пояснення до проекту статуту Асоціації філателістів України

1. Обґрунтування необхідності прийняття нової редакції статуту АсФУ
2. Характеристика окремих обставин проекту статуту АсФУ